Komunikaty

UWAGA WĘDKARZE – Informacja w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb w czasie pandemii od 20 kwietnia 2020 r.

Informacja w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb w czasie pandemii
od 20 kwietnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Główny PZW w Warszawie udostępnił informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb

Poniżej treść komunikatu:

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych). 

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Okręg PZW w Szczecinie


Bez zawodów do odwołania

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  w Szczecin podtrzymuje wprowadzone 12.03.2020 odwołanie imprez sportowych organizowanych przez Okręg oraz przez Koła Okręgu PZW Szczecin – DO ODWOŁANIA.

Okręgowy Kapitanat Sportowy


Odwołanie zawodów – wirus COVID-19

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19 na podstawie decyzji ZG PZW oraz na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu  oraz  Ministerstwa Sportu o “odwołaniu lub przełożeniu na późniejszy termin wszelkich imprez sportowych, zgrupowań reprezentacji i wyjazdów zagranicznych”  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie od 12 marca 2020 roku do końca kwietnia 2020 roku wszelkie zawody i imprezy wędkarskie OKRĘGOWE oraz organizowane przez Koła PZW Okręgu w Szczecinie.

Jeżeli będzie to możliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

Wiceprezes ZO PZW w Szczecinie
Sportu Krzysztof Sindrewicz

Prezes ZO PZW w Szczecinie
Grzegorz Rogalewicz


 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie