WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA 2019

23 stycznia 2019 roku w „PICCOLO Club” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 46 INA w Stargardzie. Zebranie otworzył  Prezes Koła Kol. Sebastian Stachera witając przybyłych gości i członków Koła. Po czym zaproponował wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie: przewodniczącego Kol. Waldemara Demczuka, Zastępcę Kol. Dariusza Murzicza oraz Sekretarza Kol. Jerzego Blacharskiego. Przewodniczący przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie składy komisji. Po ukonstytuowaniu się przewodniczącymi Komisji zostali: Komisji Mandatowo-Skrytacyjnej Kol. Zbigniew Raducki oraz Komisji Uchwał i Wniosków Kol. Jerzy Blacharski. Przewodniczący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który odczytał protokół stwierdzający, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się w II terminie, przy obecności 23 członków  jest prawomocne i władne podejmowania uchwał i wniosków. W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad: Prezes Koła Kol. Sebastian Stachera zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2018 rok; Projektem „Planu Działania Koła na 2019 rok oraz sprawozdaniem z działalności sportowej. Następnie Skarbnik Koła Kol. Waldemar Demczuk zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym, preliminarzem budżetowym Koła na 2019 rok, jak również opłatami za wędkowanie w 2019 roku. Po przedstawionych sprawozdaniach głos zabrał gość Prezes Okręgu PZW Szczecin Kol. Grzegorz Rogalewicz przedstawiając obszerną relację z działalności Okręgu. Po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń PZW dla zasłużonych członków Koła. Odznaczenia „Medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa” otrzymali koledzy: Stanisław Wojciechowski, Grzegorz Wilk, Piotr Antonowicz, Wiktor Smuga, Daniel Grabski, Aleksander Rybczyński, Jacek Grzegorek, Łukasz Ragaman, Tomasz Pawelec, Grzegorz Terlecki, Piotr Chrobociński, Eugeniusz Arapinowicz, Bartosz Wójcik – medale wręczył Prezes Okręgu PZW Szczecin kol. Grzegorz Rogalewicz. Następnie nagrodzono zwycięzców zawodów spławikowych o „Puchar Prezesa Koła INA” rozegranych na j. Białym – Kiczarowo 30 czerwca 2018 r.: I miejsce kol. Piotr Bryła, II miejsce kol. Arkadiusz Michalski, III miejsce kol. Zbigniew Terlecki. Po czym nagrodzono Pucharami Mistrzów Koła INA roku 2018, za wygranie zawodów przeprowadzonych w systemie grant prix w dyscyplinach: spławikowej kol. Tomasz Pawelec; spinningowej kol. Tomasz Pawelec oraz w dyscyplinie gruntowej kol. Arkadiusz Michalski, Puchary wręczył Prezes Koła INA kol. Sebastian Stachera. Po uroczystym nagrodzeniu zwycięzców przewodniczący otworzył dyskusję, w trakcie której odnoszono się do spraw: ochrony wód, problemów z dostępem do wędkowania na akwenach PZW oraz spraw organizacyjnych Koła. Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonemu gościowi oraz członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie