WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 10.12.2021

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 10.12.2021

10 grudnia 2021 r. o godz. 1900, w Bistro FILIPINKA odbyło się Walne zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła PZW nr 46 INA w Stargardzie. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium za poprzednią kadencję oraz został wybrany nowy Zarząd Koła. W nowym Zarządzie znaleźli się aktywni członkowie poprzedniego oraz nowa krew, koleżanka Barbara i koledzy: Paweł, Marcin, Remigiusz, Maciej, Bronisław, Bogdan oraz Piotr – gratulacje. Omówione zostały ważne aspekty dotyczące funkcjonowania oraz plany na przyszłość Koła. Ustalono plan zawodów na nadchodzący rok, po zatwierdzeniu zostanie opublikowany. Na zakończenie nagrodzono zwycięzców, pucharami Prezesa Koła oraz kol. Jerzego za publikacje i aktywność w mediach.

 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie